HVC Alkmaar

HVC STS/TOS slakkentransport - LOTO project

 
  • Locatie
    Alkmaar
  • Uitvoering
    Multidisciplinair

HVC STS/TOS slakkentransport - LOTO project

Het project STS/TOS slakkentransport LOTO betrof het inbouwen van veiligheidssystemen zodat de LockOut-TagOut procedure gemakkelijker maar veilig doorlopen kan worden.

Bij de oude procedure moesten op diverse locaties installaties afgeschakeld worden en zekeringen getrokken worden, wat veel tijd vergde om dit veilig te doen.

Door het inbouwen van een veiligheidssysteem d.m.v. veiligheids-PLC, diverse relais en een bedieningspaneel zijn de installaties voorzien van een veilige LOTO-installatie.

Door middel van een PL-verificatie/veiligheidsstudie is aangetoond dat de installatie voldoet aan een Performance-level D.

Regio: 

Disciplines die bij dit project zijn ingezet

Richard Helfrich

Sales Manager Noord West

+31 (0) 651156674