Milieumanagement certificering van Verwater Industrial Services in de praktijk

5 oktober 2022

Milieumanagement certificering van Verwater Industrial Services in de praktijk

Verwater Industrial Services Noord Oost is sinds 2017 gecertificeerd voor milieumanagement volgens de ISO 14001. Daarmee willen we de impact van de bedrijfsactiviteiten op het milieu minimaliseren.

Het milieumanagement is bij Verwater gefundeerd op verschillende pijlers, zoals het helpen van klanten bij het verduurzamen van hun installaties, de compliance aan wet- en regelgeving en het milieuaspecten register waarin de impact van de eigen bedrijfsactiviteiten op verschillende milieucompartimenten zichtbaar wordt.

Vanuit de bedrijfsactiviteiten van Verwater zijn met name het energiegebruik ten behoeve van de eigen huisvesting en de mobiliteit van het personeel de twee zwaarstwegende milieuaspecten. Om de impact daarvan op het milieu te beperken is ingezet op energiebesparing en op het bevorderen van carpoolen. Ook aan onderaannemers en leveranciers worden op dit vlak eisen gesteld zoals het minimaliseren van transportbewegingen, het minimaliseren van verpakkingsmateriaal en het gebruik van transportmiddelen volgens de laatste stand der techniek.

Voor wat betreft energiebesparing zijn sinds 2017 doelen gesteld en anno 2022 is al een besparing zichtbaar van meer dan 50% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Ook voor wat betreft de besparing van autokilometers zijn doelen gesteld die naar verwachting behaald gaan worden, dit ondanks de perioden waarin vanwege corona niet kon worden gecarpoold.

Maar de meeste uitdaging en toegevoegde waarde van Verwater Industrial Services is gelegen in het helpen van de klanten bij het verduurzamen van hun installaties. Natuurlijk worden er waar mogelijk door Verwater alternatieve componenten toegepast die minder energie verbruiken, maar de grootste verduurzamingssuccessen zijn te behalen in de software-engineering met slimme besturingsoplossingen in het productieproces van de klant. Hiermee zijn door Verwater al talloze successen behaald, die de klant regelrechte besparingen in het energieverbruik opleveren of een langere levensduur van componenten inhoudt. Door slim te kijken naar de noodzaak van het wel of niet laten doordraaien van installaties of het slim opwarmen van processen zijn dergelijke verduurzamingsacties door Verwater bedacht en toegepast in met name CIP (reinigings-)processen, de aansturing van roerwerken, blaastransportsystemen en afzuigsystemen. Op deze manier hebben onze klanten regelrecht profijt van de ISO 14001 Milieumanagement certificering van Verwater Industrial Services.