Optimalisatie van Profibus-installaties: hoe Verwater downtime vermindert

25 januari 2023

Voor een optimale productie is het van groot belang om inzicht te houden in de betrouwbaarheid van de installatie. Profibus is nog steeds een belangrijke schakel voor de besturing van veel installaties. Verwater heeft bij verschillende klanten de onafhankelijke opdracht gekregen om het Profibus-netwerk te monitoren en te optimaliseren. Hierdoor zijn de verstoringsmomenten bij klanten sterk verminderd.

Om een goed beeld te krijgen van de status van het Profibus-netwerk, analyseert en rapporteert Verwater de situatie. Hierbij wordt de architectuur van de verbinding en opbouw met besturingspanelen, Remote IO en componenten nauwkeurig gecheckt. Met eigen apparatuur wordt een meting van het Profibus-netwerk uitgevoerd. Visuele inspecties van bijvoorbeeld de kabelloop en controle van aansluitingen op componenten- en equipementniveau helpen om te achterhalen of alles voldoet aan de Profibus-basics.

Vanuit de rapportage die volgt, kan snel worden geschakeld met de monteurs van Verwater om geconstateerde problemen op te lossen. Voor veel klanten is de downtime van installaties beperkt en is de investering snel terugverdiend.

Door deze stappen te doorlopen, kan Verwater de betrouwbaarheid van uw Profibus-installaties verhogen en downtime verminderen. Laat Verwater uw Profibus-netwerk analyseren en optimaliseren voor een efficiëntere productie.

Wilt u ook weten wat Verwater hierin voor u kan beteken? Neem dan contact op met onze sales afdeling of stuur een mail naar sales.visno@verwater.com.

Voorbeeld Netwerk architectuur Profibus, hierbij liep de Profibus door een EX zone.

Analyse Segment X, waarbij in deze situatie onder andere te veel spanningsval op sommige nodes werd gemeten:

Na doorvoer van wijziging in segment X:

Device analyse Y, de signaal-vorm was ook verre van optimaal:

Na aanpassen in het netwerk, een betere blok-golf waardoor minder uitval van de bus: