Optimaliseren en efficiënter presteren

20 april 2022

Bedrijven met vitale processen zijn in hoge mate afhankelijk van het goed en veilig functioneren van besturing- en netwerksystemen. Incidenten met deze systemen kunnen grote maatschappelijke gevolgen hebben als ze zijn gebouwd met technologie die niet of nauwelijks meer wordt ondersteund door externe leveranciers en/of de eigen organisatie. Qua beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid zijn deze systemen in vergelijking met modernere systemen kwetsbaarder en daarmee onveiliger.

Neem als voorbeeld onze drinkwater infrastructuur. De conditie van deze infrastructuur is over het algemeen goed. Er zijn weinig storingen, er zijn relatief lage waterverliezen en de verouderingsvervanging lijkt een beheersbare opgave. Maar door nieuwe technologieën kijken deze bedrijven ook naar nieuwe mogelijkheden om hun processen te optimaliseren en efficiënter te presteren. Kortom als de mogelijkheden toenemen, nemen ook de verwachtingen toe. Een voorbeeld hiervan is de toename van het aantal sensoren om het drinkwaterproces real time te volgen. Goede data-analyse biedt hierbij kansen om het proces en conditie van de drinkwaterinfrastructuur steeds beter te begrijpen en te voorspellen.

Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om de milieu impact van waterzuiveringen te verminderen. Door hoogwaardige restproducten, minimaal energieverbruik en waterverlies, en een sterk verminderde methaanuitstoot kan de zuivering van de toekomst een bijdrage leveren aan duurzaamheid.

Verwater’s upgrade en migratie services bieden een aantal verschillende oplossingen voor (drink)waterbedrijven om deze mogelijkheden effectief in kaart te brengen en de risico’s te elimineren. We onderzoeken wat uw meest kritieke apparatuur, uw grootste risico's en uw upgrade opties zijn. Op basis hiervan stellen wij een plan op dat voldoet aan uw duurzaamheidseisen, budget en lange termijn doelen. Daarna helpen wij u om dit plan te implementeren en te realiseren onze full-service migratie omvat een grondige gefaseerde multidisciplinaire aanpak van planning tot en met realisatie en onderhoud, evenals continue ondersteuning.

Meer weten? U kunt een mail sturen naar sales.visno@verwater.com en wij geven graag een toelichting op onze aanpak.