Project realisatie met projectmanagement

Realisatie

 

Realisatie

Realisatie van projecten met projectmanagement

Elk project kan anders zijn en heeft zijn uitdagingen. Of het nu gaat om installatie, implementatie, testen, in bedrijfstellen van installatie en of systemen. Naast het uitvoeren van onderhoud, realiseerd Verwater Industrial Services ook projecten. Om een project te laten slagen is beheersing van en grip houden op je project uitermate belangrijk. Het beheersen en uitvoeren van projecten is een vak apart en daarom maken we onder andere voor onze projecten gebruik van ons boeren verstand en projectmanagement methodieken als bijvoorbeeld PRINCE2 en KTGOI.

 

Projectplan

Een projectplan wordt opgesteld voor het vastleggen van de afspraken en aanpak met een pragmatische insteek. Uit dit projectplan komt onder andere het volgende naar voren:

  • Wat is het beoogde eindresultaat/ het doel van het project.

  • Wat is de scope van het project, hoe is het project georganiseerd, wie heeft welke rol en verantwoordelijkheid (RASCI), hoe ziet de work-breakdown-structure (WBS) er uit, hoe is de projectorganisatie opgebouwd, welke mensen worden ingezet, welke samenwerkingen zijn aangegaan etc.

  • Hoe wordt het project in de tijd uitgevoerd (Engineering, Realisatie, Onderhoud).

  • Hoe wordt de kwaliteit geborgd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het V-model. Wat is er in de ontwikkelfase afgesproken en hoe valideer je de zaken na realisatie.

  • Hoe wordt de financiën in voortgang en het budget bewaakt, wordt de voortgangs rapportage gecommuniceerd, de S-curve.

  • Hoe wordt informatie opgeslagen en gedeeld, hoe lopen de communicatie lijnen, hoe zijn de overleggen vast gesteld.

Verwater verhalen

Raf Konings, head work preparation Verwater Belgium
Verwater biedt je een grote zelfstandigheid bij het invullen van je werk

Raf Konings, hoofd werkvoorbereiding Verwater België

Lees dit verhaal

Verwater biedt je een grote zelfstandigheid bij het invullen van je werk en de kans om je persoonlijke doelstellingen te behalen. Dat geeft mij het gevoel relevant en betrokken te zijn.

Contact

realisatie industriële installaties automatisering elektro werktuigbouw
Ralph Nienhuis

Sales Manager Noord Oost

+31 (0) 615023247
Richard Helfrich

Sales Manager Noord West

+31 (0) 651156674

GERELATEERDE PROJECTEN

West

Forbo Flooring B.V.