Wat goede As-built verwerking u nog meer op zou kunnen leveren

11 januari 2022

As-built verwerking is een wettelijke verplichting, maar heeft vaak niet de hoogste prioriteit binnen organisaties. Uit onze gesprekken met de industriële markt blijkt dat er weinig tijd is om alle informatie uit onderhoud en projecten te verwerken. Er is hier nog veel winst en tijdbesparing te behalen en daar kan Verwater Industrial Services jou bij helpen!

Vaak komt een organisatie er bij een onverwachte situatie pas achter dat As-built verwerking niet up to date is en dan is het eigenlijk al te laat. “Dat er informatie niet te vinden is of verdwijnt lijkt me iets dat we niet wenselijk vinden” zegt Ralph Nienhuis, Sales Manager bij Verwater Industrial Services. Bij Verwater zoeken we hierom altijd naar een op maat gemaakt plan van aanpak. Hiermee kunnen wij klanten helpen om de juiste informatie op de juiste plek te vinden en tijdwinst te realiseren. De toegevoegde waarde van goede As-built verwerking is dat kennis wordt geborgd en bij verstoringen in productie de capaciteit die er is aan mensen zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet. Door de up to date kennis op het moment van een verstoring paraat te hebben zal een verstoring in kortere tijd opgelost kunnen worden en op deze manier worden downtime kosten bespaard!

Waarom is As-built belangrijk?

As-built wordt door ons beschreven als “Actuele en volledige documentatie van de installatie”. Goede as-built verwerking is belangrijk omdat:

 • Het verplicht gesteld is in het Arbo-besluit en het vormt de basis voor een snelle en doeltreffende inspectie.
 • Het is een wettelijke verplichting vanuit de NEN 3140 en NEN-EN 50110-1 dat uw bedrijf beschikt over bijgewerkte revisietekeningen van de elektrische installatie. Dit betekent dat u de wijzigingen in de elektrische installatie moet bijhouden op tekening (As-built).
 

Voordelen bij verstoringen en kennisdeling

Binnen productie telt ieder uur voor de opbrengsten en de ontwikkeling van de organisatie. Om een verstoring in productie te verhelpen, is de juiste informatievoorziening en kennis leidend. Accurate informatie geeft kennis door. Door As-built verwerking stopt u kennis in een systeem en niet alleen tussen iemands oren. Het speelt een belangrijke rol om snel en accuraat te kunnen schakelen en te handelen in situaties van projecten, onderhoud en verstoring tijdens productie. Het belang van goede informatie komt het meeste aan het licht bij een verstoring in tijden die u of uw werknemers niet uitkomen.

De volgende voordelen kunnen benoemd worden bij de juiste informatieverwerking in documenten:

 • Ongewenste situaties in aansluitingen en/of belastingen worden zichtbaar gemaakt,
 • Storingen kunnen sneller opgespoord en verholpen worden,
 • Uitbreidingen kunnen snel en doeltreffend worden afgestemd op de bestaande installatie,
 • Voldoen aan wet- en regelgeving,
 • Veiligheid!

Project realisatie en onderhoud met accurate informatie

As-built informatie is ook belangrijk bij bijvoorbeeld de opstart van projecten en de scope en budget bepaling in deze. Bij het modificeren of vervangen van onderdelen in procesinstallaties en de realisatie van projecten met accurate informatie, de juiste capaciteit en uitvoeringstijd.

Binnen Verwater kijken we op een pragmatische manier hoe de staat van uw documentatie is en hoe deze op orde kan worden gehouden. Binnen onze projecten hebben we voor de afronding focus op het belang om de As-built goed op te leveren. Binnen onze projecten wordt deze activiteit met de juiste aandacht ingepland door de discipline Engineering en Automatisering en dit kunnen we ook doen voor uw bestaande installatie. We zitten er klaar voor!

 

Op maat gerichte aanpak

Om u de juiste diensten op maat te leveren maken wij samen met u een plan van aanpak. Hiervoor doorlopen we een aantal stappen met u om naar een gewenste situatie toe te werken.

 • We starten met de inventarisatie van uw installaties, systemen, aanwezige tekeningen en documenten.
 • Het plan van aanpak dat we vervolgens opstellen geeft aan welke zaken voor u noodzakelijk en welke wenselijk zijn.
 • U geeft zelf aan waar de behoefte ligt en wij stellen dan een dienstenpakket op maat voor u samen.
 • Met een gerichte aanpak is het bijvoorbeeld mogelijk periodiek As-built werk bij u op te halen, periodiek te verwerken in Autocad of Eplan en weer aan u aan te bieden in een beheersysteem.
 

Voorbeelden van digitalisering en informatieverwerking

Voorbeelden van werkzaamheden die we bij onze klanten uitvoeren zijn:

 • Het Digitalisering van oude tekeningen (hard copy) met professionele scanapparatuur;
 • Bestaande tekeningen overzetten naar Eplan;
 • Reverse engineering: Nieuw tekenwerk verzorgen (wanneer geen tekeningen aanwezig zijn, kan de installatie worden opgenomen en vervolgens in Eplan of Autocad worden getekend);
 • Tekenwerk uitvoeren bij onderhoud en revisies;
 • Het aanbrengen en uitvoeren van wijzigingen in tekenwerk;
 • Beheren van tekeningenbestanden;
 • Bijwerken van aanpassing van een bestaande situatie in het tekeningenbestand.

Wilt u verstoringen zo snel mogelijk opgelost hebben en u uptime van uw installatie zo hoog mogelijk houden? Wilt u voldoen aan wet- en regelgeving en de veiligheid van uw organisatie borgen door goede As-built verwerking? Dan komen wij graag met u in contact. Wilt u dat wij contact met u opnemen dan kunt dit aangeven door een mail te sturen naar Sales.visno@verwater.com.